ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 76 หมู่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ 045 782 977

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.สร้างมิ่ง  จ.ยโสธร

​​
​​

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/pty7zz 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00007
วานนี้ 00075
เดือนนี้ 01477
เดือนก่อน 01404
ปีนี้ 02881
ปีก่อน 10419
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานเลือกตั้ง
  • ข่าวรับสมัคร
  โรงเรียนบ้านกุดเสถียร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 141) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต. สร้างมิ่ง ร่วมส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส - 2 ก.พ. 2567(ดู 172) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 - 17 ม.ค. 2567(ดู 178) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส 3)ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 179) 
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีองค์การบริส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 175) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 179) 
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดำเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 15 ธ.ค. 2566(ดู 193) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ - 28 มี.ค. 2566(ดู 298) 
  แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด ยโสธร - 28 มี.ค. 2566(ดู 288) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ./ผ.ถ.๔/๔ - 22 ต.ค. 2564(ดู 566) 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ.๔/๕ - 22 ต.ค. 2564(ดู 597) 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ ผ.ถ.๔/๕ - 22 ต.ค. 2564(ดู 570) 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 7 ต.ค. 2564(ดู 557) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 6 ต.ค. 2564(ดู 498) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 ก.พ. 2567(ดู 151) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 พ.ย. 2566(ดู 236) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 7 มี.ค. 2566(ดู 281) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง - 2 ก.พ. 2566(ดู 279) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 2 ธ.ค. 2565(ดู 420) 
  องค์การบริหารส่่วนตำบลสร้างมิ่ง รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด  - 5 ส.ค. 2563(ดู 779) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 29 มิ.ย. 2563(ดู 999) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร  - 7 ต.ค. 2565(ดู 391) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร  - 7 ต.ค. 2565(ดู 422) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตา - 7 ต.ค. 2565(ดู 372) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประกวดราคาก่อร้างก่อสร้างถนนอสลท์ติคบกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้าน ตำบลไทยเจริญหมู่ที่บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธร ด้ - 21 ก.ย. 2565(ดู 421) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา  - 21 ก.ย. 2565(ดู 410) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay)สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเสิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม - 19 ก.ย. 2565(ดู 402) 
  ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประกวดราคาก่อร้างก่อสร้างถนนอสลท์ติคบกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้าน ตำบลไทยเจริญหมู่ที่บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธ - 14 ก.ย. 2565(ดู 418) 

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกฯ (ดู 161)

โครงการออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสร้างมิ่ง (ดู 307)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ฐานข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดู 330)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีป้องกันโรคฝีดาดลิง (ดู 270)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู 219)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 : [16 ก.พ. 2567]
  งบทดลอง ปีงบประมาณ2567 ไตรมาส1 : [12 ก.พ. 2567]
  งบทดลอง ปีงบประมาณ2567 วันที่31 ม.ค. 2567 : [12 ก.พ. 2567]
  ภดส.7 2566 : [30 ม.ค. 2567]
  ภดส.1 2566 : [30 ม.ค. 2567]
  งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 : [29 ม.ค. 2567]
  งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 : [29 ม.ค. 2567]
  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 : [29 ม.ค. 2567]
  การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง : [29 ม.ค. 2567]

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย