ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 76 หมู่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ 045 782 977

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.สร้างมิ่ง  จ.ยโสธร

​​
​​

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/pty7zz 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00114
วานนี้ 00125
เดือนนี้ 04792
เดือนก่อน 05033
ปีนี้ 16331
ปีก่อน 10419
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวงานเลือกตั้ง
  • ข่าวรับสมัคร
  แจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ และผู้ให้บริการรถดูดส้วม (สิ่งปฏิกูล) - 5 มิ.ย. 2567(ดู 20) 
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pevement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 75-001 สายทาง บ้านคำเตย - บ้านนาคำ - ถนนวารีราชเดช ช่วง บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร - 20 พ.ค. 2567(ดู 28) 
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) - 14 พ.ค. 2567(ดู 33) 
  ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเเละราคากลาง - 10 เม.ย. 2567(ดู 67) 
  กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร - 13 มี.ค. 2567(ดู 71) 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 6 มี.ค. 2567(ดู 101) 
  โรงเรียนบ้านกุดเสถียร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 275) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ - 28 มี.ค. 2566(ดู 405) 
  แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด ยโสธร - 28 มี.ค. 2566(ดู 446) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ./ผ.ถ.๔/๔ - 22 ต.ค. 2564(ดู 692) 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ.๔/๕ - 22 ต.ค. 2564(ดู 711) 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ ผ.ถ.๔/๕ - 22 ต.ค. 2564(ดู 701) 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 7 ต.ค. 2564(ดู 678) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 6 ต.ค. 2564(ดู 616) 
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) - 14 พ.ค. 2567(ดู 30) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 ก.พ. 2567(ดู 271) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 พ.ย. 2566(ดู 355) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 7 มี.ค. 2566(ดู 391) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง - 2 ก.พ. 2566(ดู 391) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) - 12 ม.ค. 2566(ดู 5) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 2 ธ.ค. 2565(ดู 535) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pevement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 75-001 สายทาง บ้านคำเตย - บ้านนาคำ - ถนนวารีราชเดช ช่วง บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร - 20 พ.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร  - 7 ต.ค. 2565(ดู 621) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร  - 7 ต.ค. 2565(ดู 571) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตา - 7 ต.ค. 2565(ดู 481) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประกวดราคาก่อร้างก่อสร้างถนนอสลท์ติคบกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้าน ตำบลไทยเจริญหมู่ที่บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธร ด้ - 21 ก.ย. 2565(ดู 539) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา  - 21 ก.ย. 2565(ดู 534) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay)สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเสิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม - 19 ก.ย. 2565(ดู 544) 
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-18
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 บ้านโนนหาด (หน้าที่ดินสวนนางลำพูน พยุงวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-18
  จ้างค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pevement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 75-001 สายทาง บ้านคำเตย - บ้านนาคำ - ถนนวารีราชเดช ช่วง บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-10
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง (ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 เดือนมิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-27
  ซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-29

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูเเลคนพิการ (ดู 7)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลสร้างมิ่ง (ดู 7)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู 58)

ฐานข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดู 440)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีป้องกันโรคฝีดาดลิง (ดู 378)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู 344)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : [3 ต.ค. 2567]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2567 : [24 พ.ค. 2567]
  แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [23 เม.ย. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหิดลาด โดยจัดซื่อชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานเเสงอาทิตย์ : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 : [18 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [18 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 : [11 เม.ย. 2567]

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย