องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   4 ต.ค. 2564 65
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ อบต.สร้างมิ่ง   3 มี.ค. 2564 136