องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน... วันที่ 9 พ.ค. 2567 (ดูู 15)

โครงการส่งเสริมประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2567... วันที่ 8 พ.ค. 2567 (ดูู 32)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2567

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2567... วันที่ 6 พ.ค. 2567 (ดูู 18)

โครงการส่งเสริมประเพณี วันสงกรานณ์ ประจำปี 2567

ครงการส่งเสริมประเพณี วันสงกรานณ์ ประจำปี 2567... วันที่ 13 เม.ย. 2567 (ดูู 15)

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 11 เม.ย. 2567 (ดูู 10)

โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 19 มี.ค. 2567 (ดูู 17)

โครงการจิตอาสา 2567

โครงการจิตอาสา 2567... วันที่ 18 มี.ค. 2567 (ดูู 13)

โครงการอบรมสัมมนาเเละศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเเก่บุคลากร

โครงการอบรมสัมมนาเเละศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเเก่บุคลากร... วันที่ 13 มี.ค. 2567 (ดูู 14)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน... วันที่ 14 ก.พ. 2567 (ดูู 270)

ประเพณีบุญคูณลาน อบต.สร้างมิ่ง 2567

ประเพณีบุญคูณลาน อบต.สร้างมิ่ง 2567... วันที่ 27 ม.ค. 2567 (ดูู 13)

วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 13)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 14)

โครงการออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสร้างมิ่ง

โครงการออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 400)

โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สร้างมิ่ง จัดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 168)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 183)

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 30 พ.ค. 2566 (ดูู 233)

ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสร้างมิ่ง ประจำปี 2565

ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสร้างมิ่ง ประจำปี 2565 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 ... วันที่ 12 พ.ค. 2566 (ดูู 76)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191... วันที่ 1 พ.ค. 2566 (ดูู 224)

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร... วันที่ 27 เม.ย. 2566 (ดูู 77)

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566... วันที่ 18 เม.ย. 2566 (ดูู 169)