องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 14

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติ อบต สร้างมิ่ง ว่าด้วยตลาด พ.ศ.2564   26 ก.พ. 2564 245
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓   17 มิ.ย. 2563 292