องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง


ออนไลน์ : 10

ประกาศราคากลาง วันที่ โหลด
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ   27 ก.ย. 2564 215