องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 217

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
เเผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-พ.ศ.2570   11 เม.ย. 2567 55
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565   29 เม.ย. 2564 290
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564   10 มี.ค. 2562 505
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   10 มี.ค. 2562 384
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   10 มี.ค. 2562 354
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3   10 มี.ค. 2562 403
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4   10 มี.ค. 2562 431