องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสุนา นามษร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายคนงค์ บุตรบุรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวจุฑามาศ วงศ์สอน
คนงานทั่วไป


นายวุฒิไกร วรนุช
คนงานทั่วไป


นายศิรศักดิ์ เศิกศิริ
คนงานทั่วไป