องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ต.ค.2566 - มี.ค.2567   3 มี.ค. 2567 14
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เม.ย.66-กย.66   10 ต.ค. 2566 11
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตค 65 - มี.ค.66   4 เม.ย. 2566 8
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมษายน 2565-กันยายน 2565   4 ต.ค. 2565 70
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตค 64 - มี.ค.65   4 เม.ย. 2565 120
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เม.ย.64-กย.64   30 ก.ย. 2564 128
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ –มีนาคม ๒๕๖๔ )   9 เม.ย. 2564 240