องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 20

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมษายน 2565-กันยายน 2565   4 ต.ค. 2565 42
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตค 64 - มี.ค.65   4 เม.ย. 2565 94
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เม.ย.64-กย.64   30 ก.ย. 2564 103
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ –มีนาคม ๒๕๖๔ )   9 เม.ย. 2564 219