องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 23

ที่อยู่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
76 หมู่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

เว็ปไซต์ : www.srangming.go.th

โทรศัพท์ 045 782 977
โทรสาร 045 782 977 กด 1
อีเมลล์  srangming2562@gmail.com
 
View : 1740