องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


วิสัยทัศน์

“ตำบลสร้างมิ่งชุมชนน่าอยู่ เกษตรอินทรีย์ยังยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

คำขวัญ

" ถิ่นเกษตรอินทรีย์ ผ้ามัดหมี่ไหม บุญบั้งไฟเดือนหก เสื่อกกพื้นถิ่น ทำกินพอเพียง ลือเลื่องห้วยหินลาด"

พันธกิจ

       

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1254