องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
ปประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่...

1 ก.ย. 2566 36
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ได้มีปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายแขนง ในทีนี้เราจะมาศึกษากันว่าภูมิปัญ.....

17 ส.ค. 2563 764
สงกรานต์ปี 2561

สงกรานต์ปี 2561 ปีนี้นางสงกรานต์ ทรงนามว่า "นางมโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้.....

16 มี.ค. 2561 400
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ  .....

6 ก.พ. 2561 332