องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำเเหน่ง
1) ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา       จำนวน 1 อัตรา
2) ตำเเหน่ง ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)        จำนวน 1 อัตรา
เปิดไฟล์
โพสโดย : (ซิกโก้)   วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566   View : 24
ข่าวรับสมัคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562  (ดู 716)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วโครงการปรับปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562  (ดู 691)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วโครงการปรับปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562  (ดู 673)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 799)
องค์การบริหารส่่วนตำบลสร้างมิ่ง รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด   (ดู 587)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  (ดู 240)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  (ดู 88)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :