องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 22

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   31 มี.ค. 2565 202
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   26 ต.ค. 2563 198