องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ2566   5 ต.ค. 2565 59
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   1 ก.พ. 2565 163
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   10 พ.ค. 2563 191