องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   1 ก.พ. 2565 92
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   10 พ.ค. 2563 127