องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ2566   5 ต.ค. 2565 22
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   1 ก.พ. 2565 115
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   10 พ.ค. 2563 152