องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 13

 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045 782 977
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.srangming.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 4.0
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเอง ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
  6. ร้องเรียนไปที่สายตรงนายก อบต.สร้างมิ่ง 085-2094151 ปลัด อบต.สร้างมิ่ง 085-6822095
 


 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์ 045 782 977
View : 787