องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 22

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566   7 เม.ย. 2566 30
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565   4 เม.ย. 2565 218