องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565   4 เม.ย. 2565 89