องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   23 เม.ย. 2567 24
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก   11 เม.ย. 2565 201