องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 23

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2566   6 ก.ค. 2566 54
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2566   4 ก.ค. 2566 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 75
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2566   15 พ.ค. 2566 72
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 37
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566   6 มี.ค. 2566 28
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 41
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 29
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 2565 26
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 25
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2565   6 ต.ค. 2565 41
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 40
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565   7 ก.ค. 2565 85
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565   13 มิ.ย. 2565 135
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565   20 พ.ค. 2565 159
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 132
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 116
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 128
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   6 ม.ค. 2565 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 158
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   3 พ.ย. 2564 133
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 130
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2564   5 ส.ค. 2564 129
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือนมิถุนายน 2564   8 ก.ค. 2564 92
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 177
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2564   12 พ.ค. 2564 180
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 173
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 172