องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 8
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565   7 ก.ค. 2565 52
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565   13 มิ.ย. 2565 89
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565   20 พ.ค. 2565 87
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 97
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 85
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   6 ม.ค. 2565 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   3 พ.ย. 2564 99
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 80
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2564   5 ส.ค. 2564 96
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือนมิถุนายน 2564   8 ก.ค. 2564 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 126
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2564   12 พ.ค. 2564 134
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 135
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 136
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 2564 108
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 117
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 2563 118
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563   2 พ.ย. 2563 104
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓   1 ต.ค. 2563 113
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓   1 ก.ย. 2563 130
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2563   19 ส.ค. 2563 210
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563   8 ก.ค. 2563 182
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 2563 188
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563   5 พ.ค. 2563 182
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2563   10 เม.ย. 2563 219
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   4 มี.ค. 2563 223