รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565   7 ก.ค. 2565 32
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565   13 มิ.ย. 2565 69
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565   20 พ.ค. 2565 63
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 74
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 71
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   6 ม.ค. 2565 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   3 พ.ย. 2564 79
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 60
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2564   5 ส.ค. 2564 82
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือนมิถุนายน 2564   8 ก.ค. 2564 47
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 109
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2564   12 พ.ค. 2564 117
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 116
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 116
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 2564 92
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 98
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 2563 97
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563   2 พ.ย. 2563 88
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓   1 ต.ค. 2563 95
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓   1 ก.ย. 2563 110
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2563   19 ส.ค. 2563 169
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563   8 ก.ค. 2563 162
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 2563 167
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563   5 พ.ค. 2563 162
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2563   10 เม.ย. 2563 200
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   4 มี.ค. 2563 202
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 2563 207