องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566   26 ต.ค. 2565 26
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565   5 ม.ค. 2565 128