องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization


ออนไลน์ : 15

วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2567 25
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   27 เม.ย. 2566 59
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2565 160
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รอบ 6 เดือน   16 เม.ย. 2564 211