องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 90
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ 2563   15 ต.ค. 2563 145