องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริต   1 ก.พ. 2565 136
งดรับ งดให้ ของขวัญ   1 ก.พ. 2565 140
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   3 เม.ย. 2563 185