เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริต   1 ก.พ. 2565 79
งดรับ งดให้ ของขวัญ   1 ก.พ. 2565 78
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   3 เม.ย. 2563 132