องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ขอความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด

​​
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000032
วานนี้ 000013
เดือนนี้ 000277
เดือนก่อน 000805
ปีนี้ 002502
ปีก่อน 011820

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติ อบต สร้างมิ่ง ว่าด้วยตลาด พ.ศ.2564 : [26 ก.พ. 64]
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี่ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ อบต.สร้างมิ่ง ปีงบประมาณ 2563 : [22 ต.ค. 63]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 : [1 ต.ค. 63]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2563 : [19 ส.ค. 63]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563 : [8 ก.ค. 63]
  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๖๓ : [1 ก.ค. 63]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ : [17 มิ.ย. 63]
  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลสร้างมิ่ง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร : [16 มิ.ย. 63]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563 : [4 มิ.ย. 63]

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร