แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565   26 เม.ย. 64 65
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง(พ.ศ. 2562 – 2564)   2 มี.ค. 63 139