รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565   7 ก.ค. 65 25
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565   13 มิ.ย. 65 45
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565   20 พ.ค. 65 47
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565   8 เม.ย. 65 55
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 65 63
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 65 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   6 ม.ค. 65 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 64 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   3 พ.ย. 64 67
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 64 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564   3 ก.ย. 64 48
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2564   5 ส.ค. 64 74
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เดือนมิถุนายน 2564   8 ก.ค. 64 39
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 64 100
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2564   12 พ.ค. 64 107
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 64 104
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 64 108
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 64 84
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 86
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 63 86
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563   2 พ.ย. 63 81
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓   1 ต.ค. 63 86
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓   1 ก.ย. 63 100
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2563   19 ส.ค. 63 157
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563   8 ก.ค. 63 154
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 63 159
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563   5 พ.ค. 63 153
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2563   10 เม.ย. 63 187
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   4 มี.ค. 63 193
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 63 199