ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045 782 977
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.srangming.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์ 045 782 977
View : 251