องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ตลาดบ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ ๔ โดยมีการบริการประชาชนนอกที่ตั้งสำนักงาน เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.สร้างมิ่ง  มีการให้ความรู้ของหน่วยงานราชการต่างๆ มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019    เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการตามภารกิจของ อบต.สร้างมิ่ง  เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้นำสินค้าโอท๊อปมาแสดง  มีการละเล่นต่างๆ และการประกวดส้มตำ
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565   View : 797