รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รอบ ๖ เดือน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
วันที่ : 15 มิถุนายน 63   View : 110