ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์/พบเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง ทุจริต

หัวข้อ :: ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์/พบเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง ทุจริต

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์/พบเจ้าหน้าที่  อบต.สร้างมิ่ง ทุจริต  
1.ทางสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/พบเจ้าหน้าที่  อบต.สร้างมิ่ง ทุจริต 
1.นายวีระพงษ์  ทุมมาบุญมีตระกูล  นายก อบต.สร้างมิ่ง  โทร.085-2094151
2.นายสุนา  นามษร  ปลัด อบต.สร้างมิ่ง    085-6822095
 
2.ด้วยตนเอง  สถานที่ติดต่อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 35120
3. ช่องทางสื่อออนไลน์
เวบไซด์   www.srangming.go.th
Facebook   เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 4.0
Email  abt.srangming@gmail.com
4.ทางโทรศัพท์  045-782-987
5.ทางโทรสาร   045-782-987


สายด่วน

ศูนย์แจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   โทร  082- 531- 5466
แจ้งเหตุ ไฟไหม้  น้ำท่วม สาธารณภัยต่างๆ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สำนักงานปลัด  อบต.สร้างมิ่ง
อนิวัฒน์  โทร 098-5958112
ชินกร โทร 082-1359759
ภราดร  โทร 083-1298038
วัฒนา  โทร 065-3106560

 
ข้อมูลข่าวสาร เกร็ดความรู้และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  http://www.oic.go.th/INFOCENTER55/5555/#
ติดตามข่าวสารและการให้ความรู้ทางกฎหมาย
Facebook  งานกฎหมายและคดี  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เวบไซด์   www.srangming.go.th
Facebook   เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 4.0 
วันที่ : 13 เมษายน 63   View : 222