คำขวัญตำบล

หัวข้อ :: คำขวัญตำบล

คำขวัญตำบลสร้างมิ่ง

" ถิ่นเกษตรอินทรีย์ ผ้ามัดหมี่ไหม
บุญบั้งไฟเดือนหก เสื่อกกพื้นถิ่น
ทำกินพอเพียง ลือเลื่องห้วยหินลาด"
วันที่ : 27 ธันวาคม 61   View : 342