มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่กักตัวในสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง


ออนไลน์ : 12

Gallery :: มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่กักตัวในสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น อบต. สร้างมิ่ง นำโดย นายวีรพงศ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้างมิ่ง มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่กักตัวในสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง
วันที่ : 6 กรกฎาคม 64   View : 47